Welkom bij Steuler

Steuler Catalyst Service Netherlands BV is een bedrijf dat is gespecialiseerd in het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van rookgasreinigers voor installatie achter verbrandingsmotoren. Steuler is met name actief in de tuinbouw waarbij onze rookgasreinigers achter gasmotoren (of WKK’s) worden geplaatst om zo de rookgassen te reinigen zodat deze geschikt zijn om als CO2 bemesting in de kas te worden toepast. Inmiddels hebben wij al ruim 300 installaties in de glastuinbouw geleverd in Nederland, België, Duitsland, Spanje, Griekenland, Turkije en Ierland. Het onderhoud en van deze installaties wordt vanuit ons bedrijf in Nederland gecoördineerd en uitgevoerd.

Referenties van Steuler

Maak kennis met de mogelijkheden die Steuler te bieden heeftDE VOORDELEN VAN ROOKGASREINIGING

  • 1. Opbrengstverhoging door snellere groei van het gewas
  • 2. Optimale benutting van uw WKK
  • 3. Voldoen aan de wettelijke eisen (BEMS) op het gebied van milieu


Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak neem contact op