rookgasreiniging

Hoe werkt een rookgasreiniger?
Een Steuler rookgasreiniger werkt even simpel als doeltreffend. De uitlaatgassen van een verbrandingsmotor (of WKK) bevatten schadelijke stoffen zoals stikstofoxiden (NOx), koolstofmonoxide (CO) en onvolledig verbrande koolwaterstoffen (in hoofdzaak etheen, C2H4).

Deze schadelijk componenten worden voor het overgrote deel in twee stappen omgezet in onschadelijke stoffen zoals stikstof (N2), koolstofdioxide (CO2) en water (H2O).

De eerste stap vindt plaats in het voorste deel van de rookgasreiniger m.b.v. selectieve katalytische reductie (SCR) en ureum injectie. Hierbij worden stikstofoxiden met ureum omgezet in onschadelijke verbindingen als water, stikstof en kooldioxide.

In de tweede stap (2e deel van de rookgasreiniger) wordt door oxidatie koolmonoxide en onverbrande koolwaterstoffen (etheen) omgezet in CO2.

De voordelen van rookgasreiniger
Decentrale energieopwekking doormiddel van WKK is met name in de glastuinbouw bijzonder effectief gebleken. Zeker wanneer naast warmte en elektriciteit ook de uitlaatgassen gebruikt kunnen worden voor CO2 bemesting. Dit kan een de gewasopbrengst met 20% doen toenemen en de kosten zijn, na investering, zeer gering.

Zeker en betrouwbaar
Met een rookgasreiniger van Steuler krijgt u alle systeem componenten uit één hand. Jarenlange ervaring op het gebied van katalysatortechniek en ontwikkeling heeft geleid tot een kwalitatief hoogwaardig en betrouwbare rookgasreiniger. Dit gecombineerd met een snelle en flexibele serviceorganisatie geeft dat u de voordelen van een WKK met CO2 bemesting ten volle kunt benutten.

Certificering volgens DIN ISO 9001/29001 borgt deze kwaliteit.