De voordelen van rookgasreiniger

01-mooijman-web-001 Decentrale energieopwekking doormiddel van WKK is met name in de glastuinbouw bijzonder effectief gebleken. Zeker wanneer naast warmte en elektriciteit ook de uitlaatgassen gebruikt kunnen worden voor CO2 bemesting. Dit kan een de gewasopbrengst met 20% doen toenemen en de kosten zijn, na investering, zeer gering. Rookgasreiniging >>>

Steuler biedt naast de verkoop van Rookgasreinigers ook DeNOx installaties. In de DeNOx installaties worden de stikstofoxiden via een katalysator uit de rookgassen omgezet in stikstof. DeNOx installaties >>>

Banner-05-1500